Disclaimer
Ondanks de constant zorg en aandacht die City Life besteedt aan de samenstelling van de tijdschriften City Life, wonen en werken in Roermond en City Life, wonen en werken in Venlo en de bijbehorende site en webshop, is het mogelijk dat de informatie die op www.citylife.nu en in de webshop www.citylifeshopping.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.
City Life sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard da nook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de City Life site . Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van City Life verkregen is.